Obecnie istnieją skuteczne szczepionki zapobiegające chorobom wywołanym przez meningokoki grupy C (szczep Neisseria meningitidis). Wyróżnia się dwie bardzo poważne dolegliwości, które mogą zostać wywołane przez mikroby – ropne zapalenie opon mózgowych oraz zakażenie krwi (sepsa, posocznica). Poza trwałymi uszkodzeniami mózgu skutkiem przebytych chorób może być padaczka, a także niedowład lub amputacja kończyn. Zgodnie ze stanem wiedzy medycznej inwazyjna choroba meningokokowa cechuje się wysokim wskaźnikiem śmiertelności, szacowanym na około 50 procent chorujących.

Trzeba w tym momencie zaznaczyć, iż zarówno infekcjom jak i późniejszym powikłaniom efektywnie zapobiegają szczepienia. Analizy przeprowadzone w krajach członkowskich Unii Europejskiej wykazują jasno, że szczepionki przeciwko meningokokom grupy C są w stanie znacznie zredukować śmiertelność i zachorowalność. W Polsce szczepienia te są na liście zalecanych od 2005 roku. Aplikowana dzieciom surowica zawiera jedynie część komórki martwej bakterii. Szczepionek na meningokoki z grupy B jak dotąd nie wynaleziono.

Betnovate cena